Vraag: Binnen welke periode moet de koopovereenkomst zijn getekend?

Antwoord: Binnen het aantal dagen dat is vermeld in artikel 18.2

Koopovereenkomst

Als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend is er een rechtsgeldige koopovereenkomst.

De verkopende partij zal na een mondeling akkoord met een koper zo snel mogelijk de mondelinge koopovereenkomst willen vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Immers mondeling kan door een consument  in Nederland geen rechtsgeldige en bindende koopovereenkomst worden aangegaan. Daarnaast is het zo dat de kopende partij na ondertekening en ontvangst van een volledig ondertekende koopovereenkomst 3 dagen (drie x 24 uur) wettelijke bedenktijd heeft. De bedenktijd vangt aan om 24.00 uur op de dag van ondertekening.

Artikel 18.2 van de koopovereenkomst

lid 1 van artikel 18 van een standaard koopovereenkomst maakt duidelijk dat slechts na ondertekening door beide partijen rechten en plichten ontstaan.

Lid 2 van artikel 18 geeft de mogelijkheid om een termijn te stellen voor ondertekening door de tweede partij. De logica hiervan zit in het feit dat de partij die reeds getekend heeft graag ook een handtekening van de andere partij ziet. De eerste partij kan immers zijn handtekening niet meer ongedaan maken. Om te voorkomen dat de ene partij getekend heeft en vervolgens de koopovereenkomst niet getekend retour krijgt wordt een termijn van enkele dagen ingevuld waarbinnen de tweede partij eveneens moet tekenen. De termijn kan variëren van 1 of 2 dagen tot 8 tot 10 dagen. Deze termijn moet niet verward worden met de na ondertekening ingaande wettelijke bedenktijd.

Meer weten over: De koopovereenkomst