Veilinghandelaren lopen duizenden euro`s misAlhoewel het er op het eerste gezicht op lijkt dat de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% voor iedereen in de woningmarkt gunstig is, zijn vastgoedhandelaren op zijn zachtst gezegd niet blij met de maatregel. Vele handelaren verloren door de maatregel in 1 dag tienduizenden zo niet honderdduizenden euro`s.

Overdrachtsbelasting deel van opbrengst

De verlaging van de overdrachtsbelasting raakt de vastgoedhandelaren zwaar in de opbrengst van recent (sinds 15 juni) verkochte en in het komende jaar te verkopen woningen. Bij verkoop maken handelaren veelvuldig gebruik van de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verkoop binnen 1 jaar na aankoop. Het voordeel van de vrijstelling wordt contractueel verlegd naar de verkopende partij waardoor deze de betaalde overdrachtsbelasting terug krijgt van de koper die gewoon kosten koper koopt. Hiermee wordt de vrijstelling van overdrachtsbelasting onderdeel van de opbrengst van verkochte woningen.

Honderdduizend euro verlies in 1 dag

Handelaren die de afgelopen twee weken panden contractueel verkochten maar nog niet hebben geleverd lopen door de verlaging van het belastingtarief, dat met terugwerkende kracht op 1 juli is vastgesteld, 4% opbrengst over de gehele koopsom mis. Panden die voor 15 juni op naam gekregen zijn hebben een belasting van 6% gehad waarvan het komende jaar slechts 2% kan worden vrijgesteld bij verkoop, hetgeen betekend dat opbrengsten voor deze panden automatisch 4% lager zullen zijn. Grotere handelaren melden op die wijze reeds tientallen duizenden euro`s te zijn misgelopen en gaan er van uit dat dit slechts het begin is van wat een zeer slecht verkoopjaar gaat worden voor deze groep verkopers.

Meer verkopen v.o.n.

Enkele handelaren hebben al aangegeven panden, na de verlaging van het tarief, nu vrij op naam te gaan aanbieden. Op deze wijze verdwijnt de overdrachtsbelasting geheel uit het zicht van de koper en lijken bestaande woningen, die vaak via executieveilingen zijn gekocht, nog aantrekkelijker geprijsd.