Gemeente Gorinchem neemt crisismaatregelen middels een no-risk regeling voor kopers van nieuwbouw.

Gemeente Gorinchem neemt crisismaatregelen middels een nieuw fonds voor kopers van nieuwbouwwoningen.

Gemeente Gorinchem heeft in samenwerking met met een aantal projectontwikkelaars de strijd aangebonden met de stagnerende woningmarkt en meer in het bijzonder de nieuwbouwmarkt in de gemeente. Door een fonds op te richten voor het opkopen van bestaande woningen van kopers van nieuwbouwwoningen binnen de gemeente, probeert de gemeente Gorinchem de stagnerende woningmarkt weer vlot te trekken. Kopers kunnen middels een bijdrage van € 500,- aan het stimuleringsfonds gebruik maken van de garantieregeling bij het kopen van een nieuwbouwwoning.

No-risk clausule zorgt voor zekerheid

Met de bijdrage aan het stimuleringsfonds krijgt de koper van een nieuwbouwwoning in één van de deelnemende projecten de zekerheid dat de gemeente Gorinchem de oude woning koopt als deze niet op een vóóraf bepaalde datum (2 maanden na oplevering nieuwbouw) is verkocht in de reguliere markt.
De door de gemeente gekochte woningen worden voorlopig aan de huurvoorraad binnen de gemeente Gorinchem toegevoegd. Hiermee lijkt de gemeente 2 vliegen in 1 klap te slaan.

Taxatie bepaald de verkoopsom

De prijs van de woning wordt eveneens vóóraf bepaald door twee afzonderlijke taxateurs. één taxateur wordt aangewezen door de gemeente en één taxateur wordt aangewezen door de woningeigenaar. Zolang er minder dan 5% verschil in de taxatiewaarden zit zal het verschil worden gemiddeld. Is het verschil groter dan 5% dan zal een derde taxateur, die door de gemeente wordt betaald, worden ingeschakeld. De door de derde taxateur bepaalde waarde zal voor de gemeente een doorslaggevende factor zijn bij de maximaal te betalen prijs.

No-risk regeling in de praktijk

Als een koper gebruik wil maken van de no-risk regeling dient deze te wachten tot 2 maanden na de oplevering van de nieuwbouwwoning. Is de oude woning dan nog niet verkocht mag een beroep worden gedaan op de gemeentelijke no-risk regeling. De gemeente Gorinchem zal dan een éénmalig bod van 90% van de getaxeerde waarde doen. Voorwaarde is wel dat de woning geen noemenswaardige bouwkundige problemen heeft en dat er met weinig aanpassingen snel verhuurt kan worden. Verkopers hebben hiermee een garantie voor 90% van de getaxeerde waarde en hebben ongeveer een jaar om een betere koper te vinden.

Lucratieve no-risk deal of niet?

De regeling is voor consumenten, anders dan de NVM No-risk clausule,een echte zekerheid voor de verkoop van de oude woning. Sterker nog, bij een daling van de woningwaarde in de tijd die verstrijkt voor de bouw van een nieuwe woning, wordt gerekend met de waarde bij aanvang van de bouw. Vaak is de bouwtijd van een woning 10 maanden tot een jaar. Het lijkt er op dat de gemeente hiermee een behoorlijk risico neemt. Hier tegenover staat dat de gemeente Gorinchem gemeenschapsgeld, aangevuld met bijdragen van consumenten en ontwikkelaars de krappe huurmarkt tegemoet komt. Daarnaast zal inflatie na verloop van jaren de waarde van de gekochte woningen doen stijgen, immers de koopmarkt wordt met de no-risk regeling behoorlijk ontlast.

Gokt de gemeente Gorinchem hiermee met gemeenschapsgeld of heeft de gemeente een bijzonder slimme manier gevonden om relatief goedkoop beleggingen aan te kopen en de woningmarkt te stimuleren?

Meer weten over?: NVM No-risk clausule of verkoop tips voor bestaande woningen