Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting krijgt u vergoed, niet terug.

Regelmatig komen we de vraag “Kan ik overdrachtsbelasting terugkrijgen?” tegen. Het antwoord is eenvoudigweg: Nee

Overdrachtsbelasting krijg je niet terug. Ook niet als je binnen de vrijstellingstermijn een onroerende zaak doorverkoopt. Slechts in de gevallen dat er teveel overdrachtsbelasting is betaald, bijvoorbeeld doordat er nog een geschil over de economische waarde loopt, kan er een verzoek worden ingediend om het verschil terug te krijgen.

Waar zit dan de onduidelijkheid over overdrachtsbelasting?

De onduidelijkheid over overdrachtsbelasting zit in de afspraken die contractueel gemaakt worden bij een verkoop binnen de vrijstellingsperiode (thans 1 jaar).
De wet op belasting van rechtsverkeer is vrij duidelijk.

Artikel 1 zegt:

“Onder de naam ‘overdrachtsbelasting’ wordt een belasting geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen.”

Dat betekend dus dat iedereen die koopt en dus iets verkrijgt de belasting voor zijn kiezen krijgt. Derhalve verkopen we in Nederland meestal kosten koper of k.k.

Hoe zit dat dan met die vrijstellingen voor overdrachtsbelasting?

Als iemand een onroerende zaak koopt binnen 6mnd (thans tijdelijk 1 jaar) hoeft die koper geen overdrachtsbelasting te betalen over het bedrag van de voorgaande verkrijging (verkoop). Over het meerdere dus wel.
Het is echter toegestaan om in een koopovereenkomst (art. 1.2 van de standaard koopovereenkomst voor woningen) af te spreken dat het bedrag dat zonder vrijstelling verschuldigd zou zijn toch door de koper betaald wordt aan de verkoper. De verkoper krijgt hiermee zijn in de eerdere koop (verkrijging) betaalde overdrachtsbelasting vergoed van de koper.

Hiermee is dus geen overdrachtsbelasting terugbetaald door de overheid maar een vergoeding van de koper voor al eerder betaalde overdrachtsbelasting. De uiteindelijke betaling geschiedt bij de notaris tijdens levering van het verkochte object.